Førstehjælp til hjertestop

På dette kursus gennemgår vi førstehjælpen til hjertestop, brugen af hjertestarter og generelt alt det, du skal vide som førstehjælper, hvis du en dag står i en situation og skal give hjertemassage.

Kurset i førstehjælp til hjertestop har en høj deltageraktivitet og minimal tavleundervisning, da den praktiske undervisning klæder dig bedst på til at kunne yde førstehjælp ved hjertestop. Efter endt kursus kan du føle dig bedre forberedt, hvis du skulle opleve et hjertestop på nært hold og derved kunne træde til og behandle korrekt.

I kurset gennemgår vi bl.a.:

  • Førstehjælpens hovedpunkter
  • ABC gennemgang
  • Stabilt/aflåst sideleje
  • Fjernelse af fremmedlegeme i luftvejene (voksne)
  • Overlevelseskæden
  • Erkendelse og behandling af hjertestop
  • Brug af hjertestarter
  • Praktiske øvelser
  • Kompetencegivende førstehjælpsbevis

Alt dette er blot nogle af de emner, vi sammen gennemgår på førstehjælpskurset. Kurset indeholder en god balance imellem teori og praktiske øvelser. Vi vægter højt, at I som førstehjælpere får prøvet og øvet alt det, vi snakker om, og at der er tid til spørgsmål. Vi garanterer, at I efter kurset vil føle jer meget bedre rustet til at handle i førstehjælpssituationer.

Det praktiske om førstehjælpskursus til hjertestop:

Varighed:

4 timer

Pris:

Pris: 4.795 kr. ex moms (op til 16 deltagere).

Kursusbevis:

Til kurset får du udleveret et gyldigt førstehjælpsbevis jf. Dansk Førstehjælpsråd. Førstehjælpsbeviset er gyldigt i 2 år.

Kursussted:

I skal ikke tænke på at bruge tid på at komme til os. Vi kommer til jer. Førstehjælpskurserne bliver afholdt i jeres lokaler på det tidspunkt, der passer ind i jeres program. Vi afholder kurser både morgen og aften samt i weekender og på helligdage. I skal blot sørge for, at der er et lokale, nogle borde og stole – og så klarer vi resten. Vi medbringer projektor m.m.

Instruktørerne:

Vores instruktører har allesammen en bred undervisningserfaring og har baggrunde som ambulancereddere. Derudover er alle vores instruktører selvfølgelig godkendte førstehjælpsinstruktører jf. kravene fra Dansk Førstehjælpsråd.