Førstehjælp ved hjertestop – opdatering

På førstehjælpskurset førstehjælp ved hjertestop – opdatering repeterer og træner vi noget af alt det, du lærte, da du første gang deltog i ”Førstehjælp ved hjertestop”. Her holder vi dine kompetencer ved lige og sørger for, at du stadig er helt klar til at træde til, hvis du en dag står med en livløs person.

Det er derfor en forudsætning for at deltage på kurset, at du i forvejen har et førstehjælpsbevis til ”Førstehjælp ved hjertestop”, som er under 24 måneder gammelt. Har du ikke det, giver det ingen mening for dig at deltage i dette opdateringskursus.

I kurset gennemgår vi bl.a.:

  • Førstehjælpens hovedpunkter
  • ABC-gennemgang
  • Stabilt/aflåst sideleje
  • Fjernelse af fremmedlegeme i luftvejene (voksne)
  • Overlevelseskæden
  • Erkendelse og behandling af hjertestop
  • Brug af hjertestarter
  • Praktiske øvelser
  • Kompetencegivende førstehjælpsbevis

Alt dette er blot nogle af de emner, vi sammen gennemgår på førstehjælpskurset. Kurset indeholder en god balance imellem teori og praktiske øvelser. Vi vægter højt, at I som førstehjælpere får prøvet og øvet alt det, vi snakker om, og at der er tid til spørgsmål. Vi garanterer, at I efter kurset vil føle jer meget bedre rustet til at handle i førstehjælpssituationer.

Det praktiske om førstehjælpskursus til hjertestop:

Varighed:

3 timer.

Pris:

3.795 kr. ex. moms (op til 16 deltagere).

Kursusbevis:

Til kurset får du udleveret et gyldigt førstehjælpsbevis jf. Dansk Førstehjælpsråd. Førstehjælpsbeviset er gyldigt i 2 år.

Kursussted:

I skal ikke tænke på at bruge tid på at komme til os. Vi kommer til jer. Førstehjælpskurserne bliver afholdt i jeres lokaler på det tidspunkt, der passer ind i jeres program. Vi afholder kurser både morgen og aften samt i weekender og på helligdage. I skal blot sørge for, at der er et lokale, nogle borde og stole – og så klarer vi resten. Vi medbringer projektor m.m.

Instruktørerne: Vores instruktører har allesammen en bred undervisningserfaring og har baggrunde som ambulancereddere. Derudover er alle vores instruktører selvfølgelig godkendte førstehjælpsinstruktører jf. kravene fra Dansk Førstehjælpsråd.