Basal førstehjælp til børn

Basal førstehjælp til børn er et førstehjælpskursus målrettet alle, som vil være i stand til at handle i tilfælde af, at man pludseligt står med et sygt barn, et tilskadekommet barn eller i værste tilfælde et barn med hjertestop.

På kurset klæder vi dig på, så du kan føle dig 100 % sikker i at yde korrekt førstehjælp til børn med fremmedlegemer i luftvejene, børn med hjertestop etc. Måske er du allerede bekendt med eller tryg i at yde førstehjælp til voksne, men når der er tale om børn, er førstehjælpen lidt anderledes på flere punkter. Så tilmeld dig kurset i basal førstehjælp til børn og dæk dig godt ind, hvis du ofte befinder dig tæt på eller i nærheden af børn.

I kurset gennemgår vi bl.a.:

  • Førstehjælpens hovedpunkter
  • Vurdering af bevidsthedstilstand hos børn
  • Advarselssignaler/alarmsymptomer ved infektionstilstande
  • ABC-metoden til børn
  • Stabilt sideleje til børn
  • Førstehjælpen til fremmedlegemer i luftvejene hos børn
  • Overlevelseskæden
  • Hjertelungeredning til børn
  • Praktiske øvelser

Alt dette er blot nogle af de emner, vi sammen gennemgår på førstehjælpskurset. Kurset indeholder en god balance imellem teori og praktiske øvelser. Vi vægter højt, at I som førstehjælpere får prøvet og øvet alt det, vi snakker om, og at der er tid til spørgsmål. Vi garanterer, at I efter kurset vil føle jer meget bedre rustet til at handle i førstehjælpssituationer.

Det praktiske om førstehjælpskursus til basal førstehjælp for børn:

Varighed:

4 timer.

Pris:

4.795 kr. ex moms (op til 16 deltagere).

Kursusbevis:

Til kurset får du udleveret et gyldigt førstehjælpsbevis jf. Dansk Førstehjælpsråd. Førstehjælpsbeviset er gyldigt i 2 år.

Kursussted:

I skal ikke tænke på at bruge tid på at komme til os. Vi kommer til jer. Førstehjælpskurserne bliver afholdt i jeres lokaler på det tidspunkt, der passer ind i jeres program. Vi afholder kurser både morgen og aften samt i weekender og på helligdage. I skal blot sørge for, at der er et lokale, nogle borde og stole – og så klarer vi resten. Vi medbringer projektor m.m.

Instruktørerne: Vores instruktører har allesammen en bred undervisningserfaring og har baggrunde som ambulancereddere. Derudover er alle vores instruktører selvfølgelig godkendte førstehjælpsinstruktører jf. kravene fra Dansk Førstehjælpsråd.