Medborgerførstehjælp

På dette kursus kommer vi bredt omkring førstehjælpens mange emner. Kurset er målrettet både private, virksomheder og foreninger, som ønsker at have et bredt kendskab til førstehjælp for medborgere. Det kan være medborgere i virksomheden eller foreningen, ligesom det kan være folk på gaden eller i det lokale supermarked.

Kurset indeholder hele programmet til førstehjælp ved hjertestop og brug af hjertestarter og kommer derudover omkring førstehjælpen til sygdomme, skader, blødninger m.m. Så hvis du vil deltage i et førstehjælpskursus, hvor du kommer rundt om de fleste emner, og hvor der samtidig er tid til feedback til den enkelte kursist, er dette medborgerførstehjælpskursus helt sikkert noget for dig.

I kurset gennemgår vi bl.a.:

 • Førstehjælpens hovedpunkter
 • ABC-gennemgang
 • Stabilt/aflåst sideleje
 • Førstehjælp ved sygdomme
 • Førstehjælp ved ulykker og skader
 • Førstehjælp til små og store blødninger
 • Fjernelse af fremmedlegeme i luftvejene (voksne)
 • Overlevelseskæden
 • Erkendelse og behandling af hjertestop
 • Brug af hjertestarter
 • Praktiske øvelser
 • Kompetencegivende førstehjælpsbevis

Alt dette er blot nogle af de emner, vi sammen gennemgår på førstehjælpskurset. Kurset indeholder en god balance imellem teori og praktiske øvelser. Vi vægter højt, at I som førstehjælpere får prøvet og øvet alt det, vi snakker om, og at der er tid til spørgsmål. Vi garanterer, at I efter kurset vil føle jer meget bedre rustet til at handle i førstehjælpssituationer.

Det praktiske om førstehjælpskursus til medborgerførstehjælp:

Varighed:

7 timer.

Pris:

7.395 kr. ex. moms (op til 16 deltagere).

Kursusbevis:

Til kurset får du udleveret et gyldigt førstehjælpsbevis jf. Dansk Førstehjælpsråd. Førstehjælpsbeviset er gyldigt i 2 år.

Kursussted:

I skal ikke tænke på at bruge tid på at komme til os. Vi kommer til jer. Førstehjælpskurserne bliver afholdt i jeres lokaler på det tidspunkt, der passer ind i jeres program. Vi afholder kurser både morgen og aften samt i weekender og på helligdage. I skal blot sørge for, at der er et lokale, nogle borde og stole – og så klarer vi resten. Vi medbringer projektor m.m.

Instruktørerne: Vores instruktører har allesammen en bred undervisningserfaring og har baggrunde som ambulancereddere. Derudover er alle vores instruktører selvfølgelig godkendte førstehjælpsinstruktører jf. kravene fra Dansk Førstehjælpsråd.