Førstehjælpsvideoer

Her på siden har vi samlet en del førstehjælpsvideoer, så du kan holde dig opdateret på forskellige discipliner inden for førstehjælpen. Videoerne er ikke længere end max 5 minutter hver, så gør dig selv en tjeneste og sæt nogle minutter af til at blive klogere på, hvordan du fx får voksne placeret i stabilt sideleje eller yder førstehjælp til et barn med hjertestop.

Førstehjælp til bevidstløse med normal vejrtrækning (stabilt sideleje)

Bliv opdateret på, hvordan du skal agere ift. førstehjælp og udføre stabilt sideleje i tilfælde af bevidstløse personer med normal vejrtrækning.  

Børn med fremmedlegemer i luftvejene

Føl dig bedre klædt på til at kunne yde førstehjælp hos spædbørn med blokerede luftveje/fremmedlegemer i luftvejene.

Hjertelungeredning spædbørn

I videoen kommer vi omkring, hvordan du yder korrekt førstehjælp og nærmere bestemt yder hjertelungeredning hos spædbørn.

Hjertelungeredning voksne

Lær at yde korrekt hjertelungeredning hos voksne ved at se, hvordan førstehjælpen udføres i praksis gennem denne video.

Fjernelse af fremmedlegemer i luftvejene hos voksne

Lær hvordan du skal håndtere og afhjælpe, hvis en voksen omkring dig får mad eller andre fremmedlegemer galt i halsen.