Branchespecifikt førstehjælpskursus

Uanset hvilken branche, du arbejder i, kan vi hos Reddernes Førstehjælp tilrettelægge et førstehjælpskursus, der er 100 % målrettet og skræddersyet efter de daglige udfordringer på arbejdspladsen samt dine ønsker til kurset.

Vi har tidligere afholdt førstehjælpskurser til elbranchen, firmaer, der arbejder i højder, førstehjælpskurser til tandlæger og mange andre branchespecifikke førstehjælpskurser. Så hvis du sidder med et ønske om at deltage i et førstehjælpskursus, der udelukkende er tilrettelagt efter dine og dine medarbejderes ønsker, skal du endelig kontakte os. Så tager vi en snak om dine muligheder.

Det praktiske om branchespecifikt førstehjælpskursus:

Varighed:

Afhænger af ønsker til kurset.

Pris:

Afhænger af ønsker til kurset.

Kursusbevis:

Til kurset får du udleveret et gyldigt førstehjælpsbevis jf. Dansk Førstehjælpsråd. Førstehjælpsbeviset er gyldigt i 2 år. Det er vel at mærke tilfældet, hvis jeres ønsker lever op til undervisningsmålene udarbejdet af Dansk Førstehjælpsråd eller fx indeholder kursusmodulet ”Førstehjælp til hjertestop” (link).

Kursussted:

I skal ikke tænke på at bruge tid på at komme til os. Vi kommer til jer. Førstehjælpskurserne bliver afholdt i jeres lokaler på det tidspunkt, der passer ind i jeres program. Vi afholder kurser både morgen og aften samt i weekender og på helligdage. I skal blot sørge for, at der er et lokale, nogle borde og stole – og så klarer vi resten. Vi medbringer projektor m.m.

Instruktørerne: Vores instruktører har allesammen en bred undervisningserfaring og har baggrunde som ambulancereddere. Derudover er alle vores instruktører selvfølgelig godkendte førstehjælpsinstruktører jf. kravene fra Dansk Førstehjælpsråd.